ศูนย์บริการทางด้านธุรกิจ
โรงแรมติดแม่น้ำเจ้าพระยา

Book Rooms Now!
ศูนย์บริการทางด้านธุรกิจ โรงแรมติดแม่น้ำเจ้าพระยา | Montien Riverside Hotel
ศูนย์บริการทางด้านธุรกิจ โรงแรมติดแม่น้ำเจ้าพระยา | Montien Riverside Hotel
ศูนย์บริการทางด้านธุรกิจ โรงแรมติดแม่น้ำเจ้าพระยา | Montien Riverside Hotel
ศูนย์บริการทางด้านธุรกิจ โรงแรมติดแม่น้ำเจ้าพระยา | Montien Riverside Hotel
ศูนย์บริการทางด้านธุรกิจ โรงแรมติดแม่น้ำเจ้าพระยา | Montien Riverside Hotel
ศูนย์บริการทางด้านธุรกิจ โรงแรมติดแม่น้ำเจ้าพระยา | Montien Riverside Hotel
ศูนย์บริการทางด้านธุรกิจ โรงแรมติดแม่น้ำเจ้าพระยา | Montien Riverside Hotel

เพราะเราเข้าใจว่าโลกแห่งธุรกิจไม่มีวันหยุด โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ จึงจัดเตรียมศูนย์บริการทางด้านธุรกิจไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจของท่าน พร้อมทีมงานมืออาชีพเป็นเลขาส่วนตัว คอยให้บริการเช่น พิมพ์เอกสาร, ถ่ายเอกสาร, ส่งแฟกซ์ รวมไปถึงการบริการระบบอินเตอร์เน็ตที่ รวดเร็ว ทันใจ ตอบสนอง ฉับไว จนสามารถย่นระยะทางการติดต่อจากทั่วโลกไว้ในฝ่ามือ นอกจากนั้นยังมี ห้องประชุม ส่วนตัว 2 ห้อง ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าประชุมได้ห้องละ 8 ท่าน ภายในห้องประชุม สามารถชมทัศนียภาพที่งดงามของโค้งน้ำเจ้าพระยาบนชั้น 24 พร้อมตกแต่ง ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทันสมัยครบครัน พร้อมใช้งานเสมือนอยู่ในออฟฟิศส่วนตัว

Other Facilities

©2024 MONTIEN RIVERSIDE HOTEL. ALL RIGHTS RESERVED.

ONLINE RESERVATION