ห้องธารทอง
ห้องจัดเลี้ยง แต่งงาน พิธีหมั้น

Book Rooms Now!
ห้องธารทองห้องจัดเลี้ยง แต่งงาน พิธีหมั้น

ห้องธารทอง บริเวณชั้น G ของโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ด้วยการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะรูปตัวแอล ( L) ตกแต่งสไตล์ไทยประยุกต์กับลวดลายวิจิตรศิลป์งดงามตระการตาบนผนังห้อง เหมาะสำหรับงานแต่งงาน พิธีหมั้น การประชุมสัมมนา งานจัดเลี้ยง หรืองานแสดงต่างๆ

Other Facilities

©2023 MONTIEN RIVERSIDE HOTEL. ALL RIGHTS RESERVED.

ONLINE RESERVATION