Online Reservation

Online Reservation

BEST RATE GUARANTEE

วันธรรมดา มา 3 คนสุดคุ้ม

วันธรรมดา มา 3 คนสุดคุ้ม

มาอิ่มให้คุ้มในวันธรรมดา

กับ Dim Sum Buffet (A La Carte) รสเลิศ มื้อกลางวัน และมื้อเย็น

ณ ห้องอาหารจีน ดิ เอมเพอเรอร์


เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ เมื่อมา 3 คนขึ้นไป

ลดทันที 20% จากราคาท่านละ 990.- บาท สุทธิ

เหลือท่านละ 792 บาท สุทธิ


ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2565

หมายเหตุ: Dim Sum Buffet (A La Carte) มื้อเย็นให้บริการถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 เท่านั้น